3x3x3 er et lean-perspektiv til udvikling af virksomhedens tre årige vision, tre måneders strategi og tre uger lange produkt eksperimenter.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

3x3x3 perspektivet

3x3x3 er et iværksætter perspektiv, der fokuserer på de forskellige stadier i opstarten af en virksomhed og udviklingen af dens produkt. 3x3x3 er skabt af Ash Maurya, der er stor fortaler for lean startups, og forfatter til flere bøger om emnet.

3x3x3 kombinerer Simon Sinek’s tre spørgsmål i hans Golden Circle med virksomhedens vision, strategi og produkt. Produkt i dette tilfælde behøver ikke nødvendigvis være et fysisk produkt, og kan ligeså godt være en service – da det blot skal forstås som det virksomheden tilbyder kunden at købe.

The Golden Circle stiller tre spørgsmål; hvorfor?, hvordan? og hvad? – i nævnte rækkefølge:

  • Spørgsmålet om hvorfor, svarer på hvad virksomhedens formål er, udover at tjene penge.
  • Spørgsmålet om hvordan, svarer på hvordan virksomheden adskiller sig fra konkurrenterne.
  • Spørgsmålet om hvad, svarer på hvad virksomheden sælger af produkter og/eller services.

Vision og “hvorfor”

Virksomhedens vision, kan formuleres ved at svare på spørgsmålet om hvorfor. Visioner kigger langt ud i fremtiden, men i dette tilfælde anbefaler Maurya at det begrænses til tre år. Virksomhedens vision består af to elementer; formålet og succeskriteriet.

Formålet er virksomhedens grund til at eksistere, og målet du kæmper for at opnå. Hvem er din målgruppe, og hvilke udfordringer vil du løse for dem, og hvordan forbedrer det deres liv – og dit eget? Formålet er det kvalitative element i visionen, da det ikke er direkte målbart.

Succeskriteriet er det minimale krav, der skal indfries for at virksomhedens rejse er det værd, og succesfuld. Dette krav er ofte kædet sammen med økonomi, og kan måles i antal enheder solgt, omsætning eller andre kvantitative målbare mål.

Strategi og “hvordan”

Virksomhedens strategi, udarbejdes ved at svare på spørgsmålet om hvordan. Strategien er den valgte metode til at nå et mål, og er derfor meget mere konkret end en vision. Derfor tager strategier heller ikke ligeså lang tid, og virksomheden kan indenfor tre måneder afgøre om strategien er den rigtige.

Strategier har generelt tre mulige udgange; hold fast, pivotér eller eliminér. Hvis strategien går som forventes holder virksomheden fast i retningen, der er sat. Hvis strategien derimod ikke lever op til forventningerne står valget mellem at eliminere strategien, og starte forfra, eller pivotere ved at ændre retningen.

Produkt og “hvad”

Virksomhedens produkt, udarbejdes ved at svare på spørgsmålet om hvad. Lean Startup bevægelsen er utrolig glad for at teste ting, og arbejder indenfor feedback loops, hvor man bygger noget, måler effekten og lærer af resultaterne, for derefter at bygge videre. I tilfældet med 3x3x3 testes hvert eksperiment med byg-mål-lær i tre uger.

Hvis virksomheden allerede har sikret sig at der er et match mellem målgruppens behov og virksomhedens løsning, kan små justeringer gøre en stor forskel i matchet mellem produkt og markedet.

Download Business Model Canvas materiale her

3x3x3: år, måneder og uger

3x3x3 består dermed af en vision for tre år, fordelt på strategier for tre måneder og inddelt i feedback loops på tre uger – altså 3 gange 3 gange 3. Selvom 3x3x3 er centreret omkring iværksættervirksomheder og udviklingen af produkter, er der mange elementer, der kan overføres til alle virksomheder.

3x3x3 er en interessant kobling med The Golden Circle, og er endnu en påmindelse om at få styr på virksomhedens formål og strategi, i stedet for at forelske sig i udviklingen af produktet/servicen. Samtidigt er det en understregning af behovet for at komme ud af bygningen, hvad enten det er i form af direkte dialog med målgruppen eller gennem andre former for test af produktet.

3 ting du kan gøre i dag

  • Formulér virksomhedens vision og succeskriterie for de næste 3 år
  • Planlæg virksomhedens strategi for de næste 3 måneder
  • Udtænk hvordan virksomheden kan teste ideer de næste 3 uger