Bæredygtig forretningsmodel med tredobbelt bundlinje i virksomheden i form af tre lag; det økonomiske, det miljømæssige og det sociale lag.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

 • Bæredygtig forretningsmodel Canvas
 • Det økonomiske lag
 • Det miljømæssige lag
 • Det sociale lag
 • Dynamik i en bæredygtig forretningsmodel

Bæredygtig forretningsmodel Canvas

En bæredygtig forretningsmodel bygger på samme skabelon som Business Model Canvas, men tilføjer et miljømæssigt og socialt lag til det eksisterende økonomiske lag. Begrebet “bæredygtig” kan have mange betydninger, men kort sagt handler det for virksomheder om at understøtte de nuværende behov, uden at ødelægge fremtidige generationers evne til at møde deres behov

Modellen “The Triple Layered Business Model Canvas” er udviklet af Alexandre Joyce, Raymond Paquin og Yves Pigneur i 2015. Målet med modellen er at omfatte flere typer af værdi i forretningsmodellen med tanke på den tredobbelte bundlinje, og at skabe balance mellem økonomi, miljø og sociale værdier i virksomheder.

Bæredygtig forretningsmodel - tre lag

Det økonomiske lag

Det økonomiske lag kender vi allerede fra Busines Model Canvas, hvor de ni byggesten omhandler, hvordan virksomheden skaber, leverer og fanger værdi. Denne type værdi drejer sig i sidste ende om at tjene penge, da forretningen jo skal give overskud, for at være økonomisk interessant.

Det økonimiske lag

De ni byggesten i det økonomiske lag

 • Værdiudsagn: hvilken værdi sælger du?
 • Kundesegmenter: hvem køber din ydelse?
 • Aktiviteter: hvilke aktiviteter skal udføres for at skabe værdien?
 • Partnere: hvem samarbejder du med?
 • Ressourcer: hvilke ressourcer er nødvendige for at udføre aktiviteterne?
 • Kunderelation: hvordan er dit kundeforhold før, under og efter købet?
 • Kanaler: hvordan kommunikerer du med kunden?
 • Indtægter: hvor kommer pengene fra?
 • Omkostninger: hvilke omkostninger har du?

Det miljømæssige lag

Det miljømæssige lag handler om at udvikle en grøn forretningsmodel, der både tager hensyn til en bæredygtig produktion og brug af produktet/servicen, især sammenlignet med traditionelle forretningsmodeller. I dette lag er det ikke kun, hvad der foregår i selve virksomheden, der tages højde for men i ligeså høj grad hele kredsløbet før og efter virksomheden er inde i billedet.

Det miljømæssige lag

De ni byggesten i det miljømæssige lag

 • Funktionel værdienhed: hvilken enhed baseres resten af forretningsmodellen på?*
 • Materialer: hvilke fysiske materialer benyttes igennem processen for produkt/service?
 • Produktion: hvad indgår i at skabe værdi ud fra råmaterialerne?
 • Forsyninger & Outsourcing: Hvilke relaterede materialer og produktion, forgår ude af virksomhed?
 • Distribution: hvordan leveres produktet/servicen til kunden?
 • Brug: hvad kræves det af ressourcer at bruge, vedligeholde og reparere produktet?
 • End-of-Life: hvordan genbruges produktet efter dets levetid?
 • Miljø indvirkninger: hvad er den overordnede fordeling i påvirkningen af miljøet?
 • Miljø fordele: hvad er de miljømæssige fordele, sammenlignet med traditionelle alternativer?
 • * For at bedregne den miljømæssige påvirkning, og at sammenligne forretningsmodellen med andre, er vi først nødt til at vælge en enhed at tage udgangspunkt i. Det kunne f.eks. være et par bukser, en kop kaffe eller en online-workshop.

Det sociale lag

Det sociale lag tager udgangspunkt i mennesker, gennem f.eks. socialt entreprenørskab, lokalmiljøet og virksomhedens CSR. De ni byggesten i det sociale lag tager udgangspunkt i de forskellige “interessenter”; personer, grupper og organisationer, der har en interesse i virksomheden.

Det sociale lag

De ni byggesten i det sociale lag

 • Social værdi: hvad er virksomhedens formål, mission og vision for at gøre verdenen til et bedre sted?
 • Medarbejdere: hvordan er medarbejdernes forhold og udviklingsmuligheder på arbejdspladsen?
 • Organisation: hvordan er virksomheden opbygget, og hvor stor gennemsigtighed er der tilstede?
 • Lokalmiljø: hvodan er virksomheden forhold og påvirkning af lokalmijøet?
 • Rækkevidde: hvor dybt involverer virksomheden sig i de områder den er tilstede i?
 • Slutbruger: hvordan forbedrer virksomheden livskvaliteten for slutbrugeren?
 • Kultur: hvordan indgår virksomheden, og dens værdier, i samfundet som helhed?
 • Sociale indvirkninger: hvad er virksomheden arbejdstid, værdier, sundheds- og sikkerhedspolitik o.s.v?
 • Sociale fordele: hvad er de målbare forbedringer, ud fra formålet, i det enkelte individs livskvalitet?

Dynamik i en bæredygtig forretningsmodel

De tre lag i en bæredygtig forretningsmodel, giver både virksomheden mulighed for at undersøge sin tredobbelte bundlinje, men kan også føre til andre positive indsigter. Det miljømæssige og sociale lag giver først og fremmest nye muligheder for at skabe innovation, på endnu flere områder i virksomheden.

Samtidig giver en bæredygtig forretningsmodel et værktøj til enten at sikre at alle elementer er repræsenterede, ændre elementerne på tværs af de tre lag, og sidst validere at præstationen i det ene lag, ikke har unødig indvirkning på andre lag.

En bæredygtig forretningsmodel har ligeledes en helt ny dynamik, i forhold til arbejdet med virksomhedens forretningsmodel, ved at undersøge de forskellige byggestens påvirkning i samme byggesten, på andre lag.

Sammenhæng gennem de tre lag:

 • Partnere (økonomi) vs. Forsyninger & Outsourcing (miljø) vs. Lokalmiljø (socialt)
 • Aktiviteter (økonomi) vs. Produktion (miljø) vs. Organisation (socialt)
 • Ressourcer (økonomi) vs. Materialer (miljø) vs. Medarbejdere (socialt)
 • Værdiudsagn (økonomi) vs. Funktionel værdienhed (miljø) vs. Social værdi (socialt)
 • Kunderelation (økonomi) vs. End-of-Life (miljø) vs. Kultur (socialt)
 • Kanaler (økonomi) vs. Distribution (miljø) vs. Rækkevidde (socialt)
 • Kundesegmenter (økonomi) vs. Brug (miljø) vs. Slutbruger (socialt)
 • Omkostninger (økonomi) vs. Miljø indvirkninger (miljø) vs. Sociale indvirkninger (socialt)
 • Indtægter (økonomi) vs. Miljø fordele (miljø) vs. Sociale fordele (socialt)

3 ting du kan gøre i dag

 • Udfyld de tre lag, så godt du kan, i den bæredygtige forretningsmodel
 • Gennemgå sammenlængden og dynamikken i de forskellige lag
 • Undersøg mulighederne for at skabe innovation ud fra alle tre lag