Brandarketyper er en samling af menneskelige egenskaber, der sikrer en rød tråd i din branding, og en stærk forbindelse til kunden.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

12 brandarketyper

Hvad er brandarketype?

Brandarketyper er er en måde at give menneskelige egenskaber, følelser og tanker til virksomhedens brand, for at opbygge en personlig forbindelse med kunden. Samtidig giver brandarketyper virksomheden en mulighed for at adskille sig fra konkurrenterne i markedet, fremfor at konkurrere blot på produktets egenskaber og pris.

Begrebet brandarketyper fra bogen “The Hero and The Outlaw” af Margaret Mark & Carol Pearson, der igen bygger på Carl Jung’s 12 arketyper. Men arketyper har fulgt menneskeheden siden tidernes morgen, hvilket er grunden til at vi let identificerer os med Helten, Vismanden eller Den uskyldige i alt fra film og bøger til reklamer.

Brandarketypen, som virksomheden vælger er skal passe både til virksomhedens essens, men også til produktet/servicen der tilbydes, og målgruppen der markedsføres til. Virksomheder er naturligt tiltrukket af de brancher, der er domineret af deres brandarketype – f.eks. har alle virksomheder i Outdoor-branchen en Eventyrer brandarketype.

Brandarketypen er så essentiel at det påvirker alt virksomhedens branding, såsom; navn, logo, farver, skrifttyper, målgruppe, budskab og forretningsmodel. Arketypen er kernen, som alle disse udspringer fra, og derfor også et godt sted at starte, hvis virksomhedens branding ikke føles rigtig.

4 grupper af brandarketyper

Brandarketyperne er inddelt i fire grupper, efter hvad de ønsker at opnå. På den ene side er de to modpoler forandring og stabilitet, mens der på den anden side finde de modpoler samhørighed og uafhængighed.

  • De forandrende typer, der vil ændre verdenen; Rebellen, Magikeren og Helten
  • De samhørige typer, der vil skabe gode forhold; Elskeren, Komikeren og Den almindelige
  • De stabile typer, der vil hjælpe andre; Beskytteren, Herskeren og Skaberen
  • De uafhængige typer, der guider andre; Den uskyldige, Vismanden og Eventyreren

Forvirrede og arketypiske brands

Forvirrede brands er en blanding af mange forskellige dele, lånt fra forskellige arketyper, og fører til personlighedsspaltning i brand’et, hvilket gør os utrygge som forbrugere. Vores forhold til brands skal være forudsigeligt igennem hele oplevelsen, og ligesom ved personer stopper vi op, når der ikke er sammenhæng.

Arketypiske brands holder derimod fast i deres brandarketype, og kommunikerer konsekvent de værdier, som passer til virksomheden og målgruppen. Harley-Davidson er det klassiske Rebelske brand, og det er tydeligt igennem deres budskab, billeder og farvevalg.

Valg af brandarketype

Virksomhedens brandarketype kommer an på tre ting, der alle påvirker hinanden; virksomhedens vision, mission og værdier, virksomhedens målgruppe og virksomhedens nichemarked. Virksomheden er etableret med et formål og en række værdier fra begyndelsen, men brandarketypen skal samtidig tage hensyn til, hvad der er passende for en virksomhed i nichemarkedet, og hvilken brandarketype målgruppen ræsonnerer med.

Download Branding for begyndere materiale her

Primær og sekundær arketype

Brandarketyper har to mål; skabe forbindelse til målgruppen og adskille sig fra konkurrenterne. Din virksomheds brand opnår den bedste forbindelse ved at være tro mod den primære brandpersonlighed virksomheden vælger, mens den sekundære brandpersonlighed adskiller virksomheden fra konkurrenterne.

Den primære brandarketype skal være tydelig at få øje på i virksomhedens branding, og det nytter derfor ikke at være 50/50 Skaber og Hersker. En god fordelling er derfor minimum 80% af den primære brandarketype, og maksimum 20% af den sekundære brandarketype, der kan ses som krydderiet på toppen.

12 brandarketyper

Brandarketyper er skabt ud fra Carl Gustav Jung’s 12 klassiske arketyper, der giver menneskelige egenskaber, følelser og tanker, til en virksomhed: