Farver i visuel identitet er baseret på følelser, og valget af branding farver påvirker derfor, hvordan målgruppen opfatter virksomheden.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er farver i visuel identitet?

Virksomhedens visuelle identitet indeholder overordnet syv dele; symbol, logo, farver, typografi, grafiske elementer, ikoner og billedstil/illustrationer. Farverne er den tredje del, og kan sammenlignes med en persons tøj, da farverne kommunikerer en masse omkring virksomhedens personlighed.

Farver er følelser, hvilket betyder at virksomhedens valg af branding farver i høj grad påvirker, hvordan virksomheden bliver opfattet af målgruppen. Selvom farver har en betydning i sig selv, er det i højere grad kombinationen af farver i virksomhedens farvepalette (mere om det senere), der sammen med resten af den visuelle identitet repræsenterer virksomhedens sjæl.

Brug af farver i Visuel Identitet

Valget af farver i visuel identitet er et spørgsmål om at begrænse sig til et fåtal af farver i virksomhedens branding. Langt de fleste virksomheder bruger for mange farver, og ville få mere ud af at holde sig til 3-5 farver (eksklusiv hvid, sort og gråtoner), for at øge genkendeligheden.

Gæt en bank

Udover virksomhedens egne ønsker for kommunikation af brandets værdier gennem farver, bliver virksomheden også påvirket af branchen, den befinder sig i. Nedenfor er de tre mest brugte farver, i fire forskellige bankers visuelle identiteter. Kan du gætte bankerne?

Banker branding

Svaret er henholdsvis Danske Bank, Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank og Nordea, som jeg med vilje har valgt, da de illustrerer en af de store udfordringer med farver. Udfordringen er at mange brancher har en dominerende farve, f.eks. den troværdige blå i bankverdenen, hvilket gør at kunden praktisk talt ikke kan kende forskel på Danske Bank og Nordea. Det var faktisk svært at finde ikke-blå banker, da også Nykredit, Sydbank og Alm. Brand er blå.

Kontorfællesskab i København? Skal du starte som selvstændig/iværksætter, og er du på udkig efter et kontorfællesskab – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.

Farvebetydning

Banker er som sagt rigtig glade for den troværdige betydning af farven blå. Nedenfor er en kort oversigt over farvebetydning af otte populære farver, men sandheden er at mange farver har modstridende betydning; f.eks. kan rød både være positiv kærlighed og negativ fare. Netop derfor er det kombinationen af farverne, der afgør hvad de kommunikerer, ligesom mængden af hver enkelt farve i en farvepalette spiller ind.

Farvebetydning

Farvecirkel

Farvecirklen nedenfor viser tolv farver opdelt i de tre kategorier primære, sekundære og tertiære. De primære farver (gul, blå og rød) bliver til de sekundære farver (orange, lilla og grøn) når de blandes – ligesom i børnehaven. Tertiære farver er yderligere blanding af primære og sekundære farver. Udover opdelingen i primære, sekundære og tertiære farver taler man ofte om kolde (f.eks. blå) og varme (f.eks. rød) farver i farveteori.

Farvecirkel

Farvekombinationer

Farvecirklen er vigtig at kende når man arbejder med farver i visuel identitet, da den er et godt værktøj til at skabe farvekombinationer som fungerer. Tre populære farvekombinationer er komplimentær farveharmoni, analog farveharmoni og triadisk farveharmoni.

Farveharmoni

Farvepalette

Farvepaletten er en samling af virksomhedens branding farver i en visuel identitet. Generelt kan man sige at hvid, sort og gråtoner ikke tæller med i farvepaletten, så lad os fokusere på den resterende del af farvepaletten. En visuel identitet indeholder som minimum tre farver; den dominerende, den supplerende og den sparsomme farve – men kan i mange tilfælde indeholde forskellige variationer af den samme farve, eller flere farver (se nedenfor).

Farver i Visuel Identitet med farvepalette

Nedenfor ses sprog-appen Duolingos visuelle identitet. Den dominerende grønne farve er den mest benyttede farve, og bruges i langt de fleste tilfælde. Derudover benyttes rød, gul, lilla og blå som supplerende farver i mindre mængder. Sidst bruges orange som den sparsomme farve på elementer, der skal have særlig opmærksomhed.

Farver i Visuel Identitet - Duolingo eksempel

3 ting du kan gøre i dag

  • Vær opmærksom på farvernes betydning, men ligeså meget i kombination med andre farver
  • Vælg farvekombinationer, der fungerer ud fra farveteori
  • Opbyg din farvepalette, f.eks. med 60% primær farve, 30% sekundær farve og 10% sparsom farve

Download Branding for begyndere materiale her

Kontorfællesskab i København? Skal du starte som selvstændig/iværksætter, og er du på udkig efter et kontorfællesskab – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.