Byg-mål-lær er et feedback loop, der giver dig værdifuld læring om dit koncept ved at teste dine hypoteser hurtigt og direkte på målgruppen.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Feedback Loop

Byg-mål-lær modellen er et feedback loop fra Eric Ries bog The Lean Startup, hvor modellen sammen med Minimum Viable Product (MVP) er det en af de centrale elementer i hele Lean Startup tilgangen.

Formålet med et feedback loop er at måle på succesen af dit MVP, og derigennem opnå læring som kan oversættes til værdifulde forbedringer af dit produkt/service. På overfladen ser byg-mål-lær feedback loop’et uhyre simpelt ud, men der er virkelig meget at hente i modellen, fremfor blind udvikling af produkter, uden kontakt til målgruppen.

Feedback Loop illustration


Byg-mål-lær

Med et byg-mål-lær feedback loop bruger du en videnskabelig tilgang til at udvikle dit produkt/service gennem opstilling og test af en række hypoteser. Nedenfor gennemgås alle seks trin i modellen:

Idé: Du har en idé, men inden du går i gang med at bygge, skal du først finde ud af hvad du præcis vil teste, og opstille en måde for, hvordan du kan måle effekten gennem et eksperiment.

Byg: Du “bygger” nu en prototype eller MVP af din idé, hvor fokus er på det minimale brugbare produkt, der kan give dig svar på din hypotese.

Produkt: Resultatet af bygge-fasen er et produkt, der kan benyttes af reele kunder, og som kan måle din opstillede hypotese.

Mål: I denne fase måler du dit eksperiment i den virkelige verden, gennem forskellige typer af dataindsamling.

Data: Du gennemgår nu alt din data og finder frem til om din hypotese kan bekræftes eller afkræftes.

Lær: Du kan nu lære af det indsamlede data fra dit eksperiment. Denne læring kan indeholde både gode og dårlige nyheder fra kundens reaktionen – men selv dårligt nyt kan spare dig for en masse tid, energi og penge på lang sigt.

Ud fra din læring har du nu nye idéer, der kan testes med dit feedback loop, som derfor starter forfra.

Pivotering

Gennem dit feedback loop, kan du få svar på små og store spørgsmål omkring dit koncept. Nogle gange fører et eksperiment dog til et resultat, der tvinger dig til at beslutte om du stadig er på vej i den rigtige retning.

Eric Ries kalder denne skillevej “Pivot or Persevere”, hvor persevere betyder at holde ud, og fortsætte med at forbedre dit koncept. Pivot, eller en pivotering på dansk, derimod kræver nærmere forklaring, da ordet stammer fra en form for drejning i dans.

Når du pivoterer dit koncept, drejer du derfor i en ny retning, hvilket ikke betyder at du smider hele dit koncept i skraldespanden, men blot tilpasser det ud fra den feedback du har opnået. Det kan f.eks. være at du opdager at kundesegmentet er et helt andet, eller at en enkelt funktion er så god at den retfærdiggør et selvstændigt produkt.

3 ting du kan gøre i dag

  • Stop aldrig med at lære om din målgruppe og koncept
  • Husk at dårligt nyt i sidste ende sparer dig for problemer på langsigt
  • Overvej at pivotere, hvis dine hypoteser bliver afkræftet

Download Business Model Canvas materiale her