Gældende pr. 2. januar 2020
Opdateret 6. juni 2020: tilbud og ordrebekræftelse justeret.
Opdateret 20. februar 2021: ændring af navn fra Gnist Marketing til Gnist Branding.
Opdateret 4. januar 2021: abonnementsbetingelser fjernet. Samarbejdets ophør justeret.

Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser for Gnist Branding ApS er gældende for alle forretningsydelser fra Gnist Branding ApS. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldig med Gnist Branding ApS skriftlige accept.

Tilbud

Tilbud, der afgives af Gnist Branding ApS, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for Gnist Branding ApS med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser er ekskl. moms med mindre andet er anført.

Betalingsbetingelser

Gnist Branding ApS betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage, med mindre andet er aftalt. Ved udeblivelse af rettidig betaling pålægges der et administrationsgebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

Samarbejdets ophør

Samarbejdet kan skriftlig opsiges, af kunden og Gnist Branding ApS, med omgående virkning, såfremt kunden eller Gnist Branding ApS ikke overholder de generelle forretningsbetingelser eller andre aftaler, der måtte være indgået i samarbejdet.

Tavshedserklæring

Gnist Branding ApS påtager sig som standard tavshedspligt om de forhold, som Gnist Branding ApS bliver bekendt med under samarbejdet med kunden. Tavshedserklæringen er gældende så længe samarbejdet opretholdes og forældes ikke efter samarbejdets ophør.

Persondata og kundedata

Gnist Branding ApS indestår for at behandle samt opbevare persondata efter den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Ejendomsret

Alle Gnist Branding ApS produkter, herunder alle tilhørende rapporter, analyser, og dokumentationer, har Gnist Branding ApS ophavsret til.

Ansvar

Gnist Branding ApS er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. Tilsvarende gælder ved force majeure. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at tekster og indhold på kundens hjemmeside/kampagnemateriale ikke krænker andres varemærker og rettigheder eller på anden vis bryder mod dansk lovgivning.

Tvister

Alle tvister vedrørende disse forretningsforhold afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved Gnist Branding ApS eller kundens værneting, efter Gnist Branding ApS valg.