Lean Canvas er en skabelon til at samle hele forretningsmodellen på en enkelt side – særligt rettet mod iværksættere og nye koncepter.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er et Lean Canvas?

Lean Canvas er en skabelon til 1-sides forretningsplaner målrettet startups. Skabelonen er skabt af Ash Maurya ud fra Business Model Canvas, og har den samme opbygning med 9 byggesten, men dog har mere fokus på iværksættere. Skabelonen udskifter derfor BMC’ens “Partnere”, “Aktiviteter”, “Ressourcer” og “Kunderelation” med “Problem”, “Løsning”, “Nøgletal” og “Urimelig fordel”.

Lean Canvas vs. Business Model Canvas

Overordnet set er Business Model Canvas bedst til et strategisk overblik for virksomheden, mens Lean Canvas er bedst til udvikling af et nyt produkt baseret på dens problem-løsning fokus. Business Model Canvas hænger unægteligt sammen med Value Proposition Canvas, mens Lean Canvas forsøger at samle begge værktøjs mål i et enkelt Canvas, hvilket både kan være en fordel og ulempe.

Lean Canvas skabelon

De 9 byggesten

Problem

Top 3 problemer: Sæt dig selv i kundens sted; hvad er de 1-3 problemer og udfordringer de oplever?

Eksisterende alternativer: Hvordan kan kunden løse deres problemer i øjeblikket hos dine konkurrenter?

Kundesegmenter

Målgruppe: Hvilke personer er din målgruppe, og kan du definere 3-4 persona’er, der vil have nytte af dit produkt/service?

Innovatører: Hvad kendetegner de første kunder, der vil prøve dit produkt/service og give dig feedback?

Unikt værdiudsagn

Det klare budskab: Hvad er kerneværdien for målgruppen ved at bruge dit produkt/service? En god “Unique Selling Proposition” er kort, enkelt at forstå, forklarer hvilke fordele kunden.

Koncept: Kan du sammenligne dit koncept med et eksisterende; X for Y – f.eks. Flickr for video (Youtube).

Løsning

Top 3 løsninger: Hvad er dine tre funktioner, som gør at produktet/servicen løser kundens problemer?

Kanaler

Vejen til kunderne: Hvordan markedsfører du dit produkt/service og kommer i kontakt med – og holder kontakten – med kunderne? Her kan du liste de forskellige “touchpoint” før, under og efter købet.

Indtægtskilder

Indtægter: Hvor kommer dine indtægter fra, hvad er dine priser, og hvilken betalingsmodel (f.eks. abonnement) har du?

Omkostninger

Faste og variable udgifter: Hvilke udgifter har du til lancering af produktet, produktion/medarbejdere og marketing?

Nøgletal

Måling: Hvilke nøgletal viser, hvordan dit koncept klarer sig, og hvordan kan du måle disse? Hvornår er dit produkt/service en succes?

Urimelig fordel

Differentiering: Hvad gør at du er foran konkurrenterne, som ikke er let at kopiere? Denne boks er ofte den sværeste at besvare.

3 ting du kan gøre i dag

Download Business Model Canvas materiale her