Niche marked er et segment af markedet, som virksomheden har specialiseret indenfor, og kan skabe en levedygtig forretningsmodel i.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er et niche marked?

Niche markedet er et segment af et større marked, som virksomheden specialiserer sig indenfor. Niche markedet er kendetegnet ved at være overset eller undervurderet af de andre spillere på markedet, og står derfor tilbage med et uopfyldt kundebehov.

Et niche marked stammer fra ordet “niche” der betyder at bygge redde. Virksomhedens valg af niche markedet hænger derfor sammen med virksomhedens positionering i markedet. Niche markedet defineres ved et marked, der ikke har andres opmærksomhed, og det vil derfor være relativt, hvad der er et niche marked, ud fra virksomhedens størrelse og geografiske placering.

Det er sjældent at et niche marked lægger øde hen, uden nogle konkurrenter overhovedet, og der er derfor ofte en grund til at markedet ikke er udnyttet af andre virksomheder. På den anden side, kan der være stort potentiale i et overset/undervurderet niche marked, hvor virksomheden kan opnå succes ved at tilbyde målgruppen nye/bedre produkter og services, leveres på en anden måde end masse markedet.

Succes på et niche marked

Succes på et niche marked kræver specialisering af enten virksomhedens målgruppe, produkter eller geografi. Ved at fokusere på en niche målgruppe, specialiserer virksomheden sig i at udfylde netop denne målgruppes efterspørgsel. Alternativt specialiserer virksomheden sig i et særligt produkt eller en bestemt geografi, hvor der er et uopfyldt behov.

Fordelene ved et niche marked er, at der er mindre konkurrence, ligesom det ofte kræver et lavere budget at nå målgruppen, som ofte er mere loyale kunder. Ulemperne er det begrænsede potentiale for vækst, ligesom virksomheden er sårbar overfor større konkurrenter, der opdager potentialet i nichemarkedet.

Niche markedet kan samtidigt være en indgang til et større marked og kundegrundlag, hvilket dog kan være farligt, da virksomheden dermed bliver mere generel, og mister den specialisering, som gjorde virksomheden succesfuld på niche markedet.

Hul i markedet og marked i hullet

Mange virksomheder forsøger at tænke ud af boksen, finde huller i markedet og skabe unikke løsninger, der aldrig er set før – uden tanke på, om der er kunder, som vil betale i sidste ende. Begrebet “et hul i markedet” dækker over en udækket efterspørgsel i niche marked. Hullet kan enten være i form af en manglende løsning på en udfordring, eller tilpasningen af en eksisterende løsning til en ny målgruppe eller prisklasse.

Det store spørgsmål er, om der er et marked i hullet? Formulering “hul i markedet og marked i hullet” fra Jonathan Løw, betyder at der skal være penge at tjene i hullet. Et niche marked med sine egne behov, præferencer og identitet er gode tegn på at virksomheden kan få succes i hullet i markedet. Vejen til succes kræver dog at virksomheden kan udvikle en specialiseret vare (produkt/service), har et specialiseret kendskab til netop dette marked og kan identificere og udnytte efterspørgselen.

Download Business Model Canvas materiale her

Minimalt levedygtigt publikum

Når virksomheden leder efter niche markedet, er det værd at undersøge det minimalt levedygtige publikum, eller Minimal Viable Audience, beskrevet af Seth Godin. Et Minimal Viable Audience, er den mindst mulige marked, der kan understøtte din virksomheds forretningsmodel. Filosofien omkring Minimal Viable Audience betyder samtidigt at virksomheden “ikke skal finde kunder til sine produkter, men finde produkter til sine kunder”.

Virksomheden finder sit Minimal Viable Audience ved at:

  • Undersøge målgruppens behov og interesser
  • Indhent feedback fra målgruppen
  • Løbende forbedringer af dit produkt/service

Størrelsen på virksomhedens minimalt levedygtige publikum, varierer da det afhænger af virksomhedens forretningsmodel. Men, hvis der skal sættes et tal på, kan svaret være 1000 sande fans. Kevin Kelly’s 1000 True Fans, argumenter for at 1000 er et realistisk antal, du kan opnå på omkring tre år, ved at tilføje en fan til dit publikum hver dag.

Målet er ikke markedet

Når virksomhedens mål er at ramme niche markedet, betyder det ikke, at det kun er denne målgruppe, der ender med at købe virksomhedens produkter/services. Virksomhedens målgruppe bliver selvfølgelig ramt af den målrettede branding og markedsføring, men det samme gør målgrupperne omkring målet, selvom de ikke er din kernekunde.

Virksomheden bør have fokus på de kunder, der elsker virksomheden og dens produkter/service, fremfor dem der blot kan lide dem. Ved at fokusere på at begejstre virksomhedens niche marked, rammer du virksomheden kernekunder, som spreder budskabet til ligesindede, der ofte er mange flere end du regner med.

3 ting du kan gøre i dag

  • Find niche markedet, hvor virksomheden kan få succes
  • Sørg for at du og virksomheden har specialiseret kendskab og produkter til målgruppen
  • Målret dit brand og markedsføring til dit minimale levedygtige publikum