Skaberen brandarketype er for virksomheden, der får kunden med at slippe fantasien løs og skabe noget nyt og kreativt, der ikke var der før.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

  • Hvem er Skaberen?
  • Eksempler på Skaberen i branding
  • 12 brandarketyper
Skaberen brandarketype

Hvem er Skaberen?

Skabelonen brandarketype er en del af gruppen de stabile, der vil hjælpe andre gennem en struktureret verden. Skaberen ønsker innovation, og at skabe noget nyt for verdenen. Skaber brands leverer værktøjer til den kreative proces og gør-det-selv kulturen.

Ønsker: innovation
Citat: “hvis du kan forestille dig det, kan du skabe det”
Sprog: inspirerende, dristigt og provokerende
Motivation: originalitet, fantasi og at udtrykke sig
Frygt: kopi, gennemsnitlig og stilstand
Brancher: kunst, design og marketing
Eksempler: Adobe, Canon og LEGO

Skaberbrands understøtter kundens store ønske om at skabe noget fra bunden, som ikke tidligere var til stede. Det kan være både fysisk som et køkkenbord eller maleri, men også indenfor teknologi som digital grafik eller fotografering. Skaberen hylder den kreative proces, og forsøger gennem sine værktøjer at få kundens fantasi til at komme til udtryk.

Skaber brands udvikler sig i tre niveauer:

  1. På første niveau er en skaber kreativ og innovativ på fantasifulde måder
  2. På andet niveau giver en skaber form til sin egen vision
  3. På tredje niveau opbygger en skaber struktur, som har indflydelse på samfundet

Eksempler på Skaberen i branding

Skaberbrands findes særligt indenfor kreative brancher som kunst, design og marketing – men også i stigende grad på gør-det-selv området. Adobe leverer f.eks. kreative programmer til designere, mens Canon står bag alt tænkeligt udstyr til fotografen.

LEGO er nok det bedste eksempel på et skaberbrand, da produkterne understøtter børn (og voksnes) kreative proces og fører til fantasifulde løsninger, der bogstaveligt bliver bygget fra bunden.

Skaberen brandarketype eksempel

Skaberen brandarketype kan være et match for din virksomhed hvis:

  • Virksomhedens værktøjer gør kunden i stand til at udtrykke sig kreativt
  • Virksomheden adskiller sig ved at give kunden mange valg til selv at tilpasse produktet
  • Virksomheden leverer alt, hvad gør-det-selv typen har brug for, til at skabe noget fra bunden

12 brandarketyper

Brandarketyper er skabt ud fra Carl Gustav Jung’s 12 klassiske arketyper, der giver menneskelige egenskaber, følelser og tanker, til en virksomhed. Mange brancher er domineret af en brandarketype, og det er derfor vigtigt at adskille dig fra konkurrenterne, ved at kombinere din primære brandarketype (ca. 80%) med en sekundær brandarketype (ca. 20%).