SOSTAC modellen planlægger din virksomheds marketingstrategi og marketingplan fra start til slut, igennem seks overskuelige faser.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er SOSTAC?

SOSTAC er et rammeværktøj, skabt af Paul R. Smith, til at udvikle din marketingstrategi fra start til slut. Modellen indeholder 6 faser; Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Actions og Control – med målet om at gøre planlægningen af markedsføring mere overskueligt.

Der findes mange måder at angribe marketing på, hvor både en overordnet marketingstrategi og en praktisk marketingplan er nødvendig. Styrken ved SOSTAC er at modellen kombinerer de tre strategiske faser Situation, Objectives og Strategy med de tre planlægningsfaser Tactics, Actions og Control.

SOSTAC marketingplanlægning

Modellen kan både bruges til en overordnet marketingstrategi, en marketingkampagne eller den enkelte kanal. SOSTAC er et populært værktøj, da det er let at huske samt gennemgå de enkelte faser for begyndere– samtidig med at du virkelig kan gå i dybden, når du lærer modellen at kende.

De seks faser

SOSTAC er dannet af forbogstaverne i de seks faser Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Actions og Control – eller på dansk; Situation, Målsætning, Strategi, Taktik, Handlinger og Kontrol.

Situation

Situation er en situationsanalyse af din virksomheds nuværende marketing, både overordnet og på den enkelte kanal. Inden vi laver en målsætning er det vigtigt at vide, hvor vi er lige nu så vi har et udgangspunkt at arbejde realistisk ud fra. SOSTAC anbefaler at lave en produkt-, konkurrent- og markedsanalyse samt en SWOT analyse.

Objectives

Objectives er din målsætning for din marketing, selvfølgelig i form af målbare mål. Din virksomhed kan have flere forskellige mål med jeres markedsføring, ofte indenfor de 5 S’er. De 5 S’er står for Sell (sælg), Speak (kunderelation), Serve (kundeservice), Save (besparelse) og Sizzle (branding).

Strategy

Strategy handler om at udvikle en strategi for hvordan din virksomhed når målsætningerne. I strategien beslutter din virksomhed sig for, hvilken målgruppe der skal fokuseres på, hvad budskabet er og hvordan man adskiller sig fra konkurrenterne.

Tactics

Tactics er den konkrette taktik for at nå målene, og omhandler hvilke marketingmetoder og marketingkanaler du vil benytte. Taktik er altså fasen, hvor du beslutter dig for om din marketing skal være organisk eller betalt, Facebook eller LinkedIn, og Inbound eller Outbound.

Actions

Actions er opsætningen af en detaljeret handlingsplan for planlægning, produktion og distribution af din marketing. Handlingplanen kræver at du tager et ærligt blik på, hvorvidt din virksomhed har den nødvendige viden, personer og ressourcer inhouse – eller du skal finde en ekstern samarbejdspartner.

Control

Control er kontrollen af hvornår vi virksomheden har opnået de målsætninger, der blev opsat under Objectives. Din virksomhed skal altså opsætte systemer til at måle effekten af din marketing, også undervejs så den kan justeres løbende.

SOSTAC i praksis

SOSTAC kan på overfladen virke abstrakt, men du kan komme i gang med nedenstående hjælpespørgsmål. Samtidig er SOSTAC et “rammeværktøj”, hvor du selv beslutter, hvilke værktøjer du vil benytte for at besvare spørgsmålene – mine anbefalede værktøjer er altså bare eksempler, til at pege dig i den rigtige retning.

Situation – Hvor er vi nu?

 • Hvad er vores marketing status?
 • Hvilke kanaler er vi på?
 • Hvad synes kunderne om os?
 • Hvad ved vi om kunderne?
 • Hvad er vores styrker/svagheder?
 • Hvilke ressourcer har vi?

I denne fase kan du f.eks. bruge PESO modellen til at få et overblik over virksomhedens marketing. Derudover vil jeg anbefale at undersøge købsrejsen, kende kundens hverdag med Jobs to be Done, og lave en persona over din virksomheds ideelle kunde.

En vigtig del af din situationsanalyse er 3M-konceptet, der står for “Men (and Women), Money and Minutes”. 3M-konceptet betyder kort sagt, at du har begrænsede ressourcer i form af personer, penge og tid – og du er nødt til at tage højde for det igennem resten af modellen. Jeg er personligt rigtig glad for forretningsmodellen med Business Model Canvas, da den kigger på netop dette sammenhæng mellem “inde og ude af bygningen”.

Objectives – Hvorhen vil vi?

 • Hvad vi vil opnå? (Sell, Speak, Serve, Save, Sizzle)
 • Hvad er det målbare mål?
 • Hvad er budgettet?
 • Hvad er tidshorisonten?

Hvad er det egenligt du vil opnå med din virksomheds marketing? SOSTAC opdeler alle marketingsmål i fem kategorier, de 5 S’er, der står for Sell, Speak, Serve, Save & Sizzle. Dine mål er selvfølgelig opbygget omkring SMART-princippet for specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte mål.

 • Sell: Øge dit salg, gennem direkte salg online eller ved at skabe kundeemner til offline salg
 • Speak: Komme tættere på kunderne, gennem dialog og relationer på f.eks. sociale medier
 • Serve: Tilføje værdi, ved at informere om dit produkt/service eller give yderlige fordele
 • Save: Skabe besparelser i virksomheden, ved at gøre kunderne i stand til at besvare egne spørgsmål
 • Sizzle: Forstærke virksomhedens brand, ved at skabe positive oplevelser omkring virksomheden

Strategi – Hvordan når vi derhen?

 • Hvem er vores målgruppe?
 • Hvem er konkurrenterne?
 • Hvad er vores budskab?
 • Hvordan adskiller vi os?

Strategi handler om at kende din virksomhed, dine kunder og dit marked. I denne fase kan du med fordel lære kunderne at kende med Value Proposition Canvas, og bruge værtøjet til at opbygge dit Value Proposition. I forhold til at adskille virksomheden fra konkurrenterne, handler det om at være både anderledes og attraktiv indenfor virksomhedens positionering, og blive super skarp på din kernefortælling.

Tactics – Hvilke metoder får os derhen?

 • Hvilke metoder skal vi bruge?
 • Hvor skal vi nå kunderne?
 • Hvad kræver hver kanal?

Arbejdet med taktik afhænger meget af, hvilke marketingkanaler du vælger at benytte, men jeg er ret sikker på at Sociale Medier vil spille en rolle her. Derfor vil jeg anbefale min blogserie omkring Content Marketing, og min Social Medie strategi skabelon, der giver et godt fundament at arbejde udfra.

Actions – Hvem gør hvad, hvornår?

 • Hvem skal udføre arbejdet?
 • Hvem skal vi hyre?
 • Hvem kan hjælpe os?
 • Hvornår gør vi hvad?
 • Hvor lang tid tager det?
 • Hvad skal vi gøre dagligt?

I denne fase skal du være altså konkret ved at opsætte ansvarsområder, strukturer, processer og systemer – samtidig med at du har virksomhedens interne, og eksterne samarbejdspartnernes, ressourcer og kompetencer i baghovedet.

Din virksomhed har sikkert allerede et smart system til dette (Slack, Monday.com eller Trello) men jeg vil faktisk anbefale at gå en anden vej. Ofte begrænser disse værktøjer dig, i den indledende fase, hvor det handler om at få overblik – og et whiteboard eller et simpelt regneark er derfor en bedre løsning. Så kan du altid oprette din plan i virksomhedens værktøj, når den er endelig færdig.

Kontrol – Hvornår er vi i mål?

 • Hvornår er vores mål nået?
 • Hvordan kan vi måle det?
 • Hvor ofte måler vi det?

Kontrolfasen handler om at følge op på de fem foregående faser. Gennem dine opsatte SMART-mål tidligere ved du, hvad du måler og hvornår målet er nået, men du bør stadig beslutte, hvor ofte du vil måle og hvordan du vil præsentere resultaterne.

3 ting du kan gøre i dag

 • Gennemgå modellen med tanke på din nuværende marketing
 • Brug de modeller du er komfortabel med i hvert trin, fremfor Paul R. Smiths anbefalinger
 • Læs mere om et SOSTAC eksempel her

Download Minimalistisk Marketing materiale her