Specialitet workshop, der finder virksomhedens ekspertise, og fører til en stærk placering overfor kunder og konkurrenter i markedet.

Specialitet workshop

Det får du med en specialitet workshop:

  • Fortæl det, der gør virksomheden unik
  • Adskil dig fra konkurrenterne på markedet
  • Bliv skarp i virksomhedens fokus

Placér virksomheden: Formålet med specialitet workshoppen er finde virksomhedens ekspertise, og placere den overfor kunder og konkurrenter i markedet. Virksomhedens specialitet fører til en stærk position på markedet, adskillelse fra konkurrenterne og et skarpt flow i kommunikation og branding.

Specialitet udvikles gennem principper fra The Business of Expertise af David C. Blaine og værktøjet 12 brand arketyper til virksomhedens personlighed. Du adskiller dig ikke blot ved din specialitet på et bestemt område, men i ligeså høj grad den arbejdsmetode, de værdier og en personlighed, kunden møder undervejs i jeres kundeforhold.

Fra faglig dygtig til specialist på dit område

Som selvstændig/iværksætter er det ikke nok at være faglig dygtig, da din succes afhænger af din evne til at omsætte denne en tydelig specialitet overfor kunderne – samtidig med at du gør det på en måde der passer dig og din personlighed. Alle kan i princippet kalde sig ekspert, men det er din kommunikation og væremåde, der gør at folk rent faktisk opfatter dig som eksperten på området.

Specialitet workshoppen har følgende indhold:

Ekspert
Specialist vs. generalist
Arbejdsmetode
Ekspertadfærd
Markedsplacering
Positionering på markedet
Adskillelse fra konkurrenterne
Fokus & Flow i kommunikation
Personlighed
Personlig branding
Værdier
Branding arketype

Prisen for specialitet workshoppen er 3.000 kr. ekskl. moms, og består af en tre timers workshop i København.

Mikki Dall

Mikki Dall

Bag Gnist Branding står Mikki Dall, der afholder workshoppen. Mikki har bl.a. uddannelserne Postgraduate Diploma i Digital Marketing, Bachelor i Innovation & Entreprenørskab og er desuden certificeret i Business Model Canvas.

Se hele Mikki’s CV på LinkedIn