Typografi i Visuel Identitet er en samling af skrifttypernes personlighed, vægt, kombination med andre skrifttyper samt indbyrdes hieraki.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er typografi i Visuel Identitet?

Virksomhedens visuelle identitet indeholder overordnet syv dele; symbol, logo, farver, typografi, grafiske elementer, ikoner og billedstil/illustrationer. Typografien er den fjerde del, og kan sammenlignes med en persons tøjstil, da typografi er fuld af personlighed, og kan få virksomheden til at fremstå moderne/historisk, seriøs/legende – alt afhængig af hvilken stil du vælger.

Virksomhedens typografi i Visuel Identitet skal altså, sammen med farverne, signalere hvad virksomheden står for. Udover at kommunikere denne personlighed, har typografien også til formål at gøre budskabet let at læse gennem et hieraki af størrelser – så det er tydeligt, hvad der er mest vigtigt for læseren.

Personlighed og typer af typografi

Typografi kan overordnet inddeles i fire grupper; Serif, Sans serif, Script og Dekorativ.

  • Serif: skrifttyper med “fødder”, der giver et klassisk udtryk
  • Sans serif: skrifttyper uden “fødder”, der giver et moderne udtryk
  • Script: skrifttyper med håndskrift, der giver et historisk udtryk
  • Dekorativ: skrifttyper til dekoration, der giver et kreativt udtryk
Typografi i Visuel Identitet typer

Serif typografi

Serif skrifttyper er kendt for at have “fødder” og giver derfor et klassisk udtryk. Serif typografi kommunikerer derfor tradition, autoritet og respekt. Serif skrifttyper bliver ofte brugt af virksomheder indenfor finans verdenen, advokat branchen og andre virksomheder, der alle vil udtrykke erfaring og være formelle.

Sans serif typografi

Sans serif skrifttyper er uden “fødder” og giver derfor et moderne udtryk. Sans serif typografi kommunikerer derfor stabilitet, objektivitet og professionalitet. Sans serif bliver ofte brugt af virksomheder indenfor teknologi, start-ups og konsulenter, der alle vil være nede på jorden.

Script typografi

Script skrifttyper er udformet som håndskrift og giver derfor et historisk udtryk. Script typografi kommunikerer derfor feminint, elegance og venlighed. Script bliver ofte brugt af virksomheder indenfor mad og drikke, unikt håndværk og virksomheder, der alle vil fremstå personlige og tilgængelige.

Dekorativ typografi

Dekorative skrifttyper er primært udviklet til dekoration, fremfor læsbarhed og giver derfor et kreativt udtryk. Dekorativ typografi kommunikerer derfor kunstnerisk, det unikke og humor. Dekorative typografi bliver brugt af virksomheder indenfor mange forskellige brancher, da skrifttypen ofte er tilpasset til virksomheden, så den er 100% unik.

Typografisk parring og vægt

Typografi i Visuel Identitet består dog sjældent kun af en enkelt skrifttype, da man ofte kombinerer flere skrifttyper med forskellige udtryk, eller forskellige vægte indenfor den samme skrifttype. Vægten af en skrifttype henviser til om den er f.eks. normal, fed eller kursiv – men i praksis er der ofte mange flere kombinationer.

Typografi parring eksempel

Parring indenfor typografi handler om at opnå harmoni, hvor skrifttyperne komplimenterer hinanden, fremfor at kæmpe om opmærksomheden. Generelt er en kombination af Serif skrifttype med en Sans serif skrifttype, næsten altid en god idé, men typografisk parring kan også være gennem en “super-famile”, der indeholder både en Serif og Sans serif version.

Typografi vægte eksempel

Typografisk vægt handler derimod om at skabe kontrast mellem de forskellige vægte. Da mange skrifttyper har omkring 10 forskellige vægte, er det bedst at springe en, to eller tre vægte over, så man kombinerer en “light” med “bold” fremfor “light” med “medium”, da kontrasten ellers bliver for lille.

Hieraki af typografi i Visuel Identitet

Typografisk hieraki hjælper læseren med at navigere i teksten, og kommunikerer samtidigt, hvad der er vigtigst. Størrelsen har derfor en masse at sige, men samtidig skal der være stor nok størrelsesforskel, mellem de forskellige overskrifter, under-overskrifter og selve brødteksten.

Typografi hieraki eksempel

Godt typografisk hieraki kan opnås gennem en “størrelses-trappe”, hvor man benytter det gyldne snit til at opnå den optimale størrelsesforskel. Nedenfor findes to eksempler på skriftstørrelser ud fra dette princip, kaldet en Fibonacci-sekvens, hvor det næste tal i rækken, er summen af de to foregående:

Fibonacci klassisk: 8 pt, 13 pt, 21 pt, 34 pt, 55 pt, 89 pt, osv.
Fibonacci alternativ: 10 pt, 16 pt, 26 pt, 42 pt, 68 pt, 110 pt, osv.

3 ting du kan gøre i dag

  • Tænk over, hvilket personlighed skrifttypen kommunikerer
  • Kombinér skrifttypen med andre skrifttyper eller vægte
  • Opsæt et hieraki for brugen af typografi

Download Branding for begyndere materiale her