Persona for begyndere til virksomhedens marketing gennem demografiske hårde fakta, psykografiske bløde værdier og adfærd igennem hele købet.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er en persona?

En persona er en beskrivelse af din virksomheds ideelle kunde, repræsenteret med en fiktiv person. Persona’en er semifiktiv, da den forsøger at samle alt virksomhedens viden om kunden, i en personlig form, da man lettere kan relatere til “Persona Pernille” end “kvinder i tyverne”.

Når virksomheden udvikler en persona, har man altså muligheden for at sætte sig i kundens sted, når man markedsfører sit produkt eller service. I stedet for at fokusere på egenskaber og funktioner, kan virksomheden fokusere på fordele og udbytter, der løser Persona Pernille’s udfordringer i dagligdagen.

Persona for begyndere

En persona opdeler altså en fiktiv person, som virksomheden har i tankerne i forhold til branding og marketing. Denne persona kan blive meget omfangsrig, men du kan nå meget langt ved at beskrive de tre basale områder; demografi, psykografi og adfærd, som gennemgås nedenfor.

Persona’en handler om at sætte ansigt på din målgruppe, og overveje om de antagelser man har i virkeligheden stemmer mere overens med sig selv end kunden. Samtidig giver en persona et godt indblik i kundens reelle behov, udfordringer og ønsker – så virksomheden kan tale til disse i sin marketing.

Når du udvikler din persona, kan du enten opsætte den i punktform eller mere beskrivende tekst, alt efter hvordan du bedst danner et billede af personen i hovedet. Derudover kan du tilføje et billede, give dem et navn og meget andet så den fiktive persona bliver en virkelig person, du kan tale til.

Nedenstående områder til din persona er altså ikke en komplet liste over, hvad persona’en skal indeholde – men blot en inspiration til områder du kan overveje om er relevante for din virksomhed. Samtidig er der ofte stor forskel på, hvilke der er relevante for virksomheden, afhængig af om målgruppen er B2B eller B2C, og om man sælger produkter eller services.

Download Minimalistisk Marketing materiale her

Demografi i din persona

Det første område i din persona er demografi, som er de hårde fakta om personen – opdelt i geografisk, personlig og jobmæssig demografi. Demografien kan bruges i din marketing til at segmentere kunderne, særligt i Outbound Marketing, og er ofte de nemmeste at besvare.

Geografisk

Geografisk demografi indeholder f.eks.disse fakta:

 • Land, region, by (placering)
 • Bopælstype (f.eks. lejlighed, villa eller parcelhus)
 • Infrastruktur (f.eks. landområde eller by)
 • Befolkningsgruppe (f.eks. socialt, religiøst eller kulturelt)
 • Sprog (f.eks. dansk eller engelsk, men også slang)

Personlig

Personlig demografi indeholder f.eks.disse fakta:

 • Køn
 • Alder
 • Familie
 • Baggrund
 • Indkomst

Jobmæssig

Jobmæssig demografi indeholder f.eks. disse fakta:

 • Branche
 • Stilling
 • Uddannelsesniveau
 • Uddannelse
 • Erfaring

Psykografi i din persona

Det andet område i din persona er psykografi, som er de bløde værdier om personen – opdelt i personlighed, livsstil og ønsker. Psykografien bruges bl.a. til at personalisere din marketing, så du taler ligenetop din personas værdier.

Personlighed

Personlighed i psykografien indeholder disse bløde områder:

 • Personlighedstype
 • Værdier
 • Meninger
 • Hashtags
 • Citat

Personlighedstype kan både beskrives som extrovert vs. introvert, eller gennem en mere omfattende personlighedstest som Enneagrammet eller Myers-Briggs Type Indikator. Hashtags og et citat er ligeledes en interessant måde at illustrere persona’ens personlighed med små sprogbidder, de kunne finde på at bruge.

Livsstil

Livsstil i psykografien indeholder disse bløde områder:

 • Interesser
 • Aktiviteter
 • Samfundsklasse
 • Teknologi
 • Brands

Ønsker

Ønsker i psykografien indeholder disse bløde områder:

 • Drømme
 • Mål
 • Motivation
 • Udfordringer
 • Frygt

Beskrivelsen af persona’ens ønsker dykker dybere ned i, hvad de prøver at opnå og undgå her i livet – og hvordan det relaterer til virksomhedens produkt eller service. I den forbindelse kan Jobs to be Done, være et nyttigt værktøj.

Mødelokale i København? Hvis du skal holde et møde eller workshop om Personaer – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.

Adfærd i din persona

Det tredje område i din persona er adfærd, som er hvad personen foretager sig – opdelt i købsmønster, købsrejse og købsrolle adfærd. Adfærd giver dig kendskab til kundens situation, og hvad de har brug for til at gennemføre købet.

Købsmønster

Købsmønster i adfærd indeholder disse områder:

 • Situation, der starter kundens interesse
 • Smerter kunden vil afhjælpe
 • Gevinster kunden vil opleve
 • Spørgsmål, der opstår hos kunden
 • Værktøjer, der hjælper kunden

Købsmønster tager udgangspunkt i hvad, der starter kundens interesse i produktet/servicen, samt deres motivation for brugen og de barrierer de møder undervejs. Der er for eksempel altid en række “ofte stillede spørgsmål”, kunden støder på – ligesom de, særligt i B2B salg, kan få brug for værktøjer til at hjælpe dem med at tage beslutningen.

Købsrejse

Købsrejse i adfærd indeholder disse områder:

 • Opmærksomhedsfasen
 • Overvejelsesfasen
 • Beslutningsfasen
 • Servicefasen
 • Loyalitetsfasen

Købsrejsen kan du læse meget mere om, i dette blogindlæg, hvor kundens vej til købet gennemgås i relation til marketing.

Købsrolle

Købsrolle i adfærd indeholder disse områder:

 • Initiativtager, der foreslår købet
 • Influent, der har indflydelse på købet
 • Beslutningstager, der afgør købet
 • Disponent, der foretager købet
 • Konsument, der bruger købet

Det er ikke nødvendigvis den samme person, som har samtlige købsroller – hvad enten det er i det private køb i familien, eller et større køb i et B2B salg mellem virksomheder.

3 ting du kan gøre i dag

 • Vælg de områder, der er relevante for din virksomheds marketing
 • Beskriv persona’en, ud fra dine antagelser om målgruppen
 • Undersøg om dine antagelser, og persona’en, passer i virkeligheden