Specialist eller generalist som selvstændig? Svaret afhænger afhænger af din virksomheds geografiske placering og mulighed for nichemarked.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

  • Specialist eller generalist?
  • Nichemarked som selvstændig

Specialist eller generalist?

En specialist er en person, der har en stor ekspertviden om et bestemt område, mens en generalist er en person, der har bred viden og overblik på flere forskellige områder.

Der er overordnet set både svagheder og styrker ved at være specialist og generalist, men indenfor branding er det dog klogest at specialisere sig indenfor et bestemt område. Ved at positionere virksomheden som specialist på et nichemarked, adskiller du dig fra konkurrenterne og gør det let for kunden at vælge lige netop dig, til opgaver i din ekspertise.

Udfordringen for mange virksomheder er at man nødigt vil gå glip af andre opgaver, som man også kan løse udover sit ekspertområde. Ligeledes vil man på det personlige plan ikke begrænses, og have muligheden for at undersøge nye og spændende relaterede emner. 

Svaret på dilemmaet, kan være, at være ekstern specialist og intern generalist. Ved at være fokuseret udadtil, gør du det let for kunden at vælge dig, mens du indadtil dykker ned i alt det spændende, til gavn for dig selv og i sidste ende kunden, da du ser sammenhængen i det store billede.

Nichemarked som selvstændig

“En specialbutik i storbyen, og en generel butik på landet, skal overholde samme princip: jo mere konkurrence, desto mere fokus – og omvendt” 

Ovenstående citat fra brandingekspert Marty Neumeier’s bog “ZAG” understreger vigtigtheden af at være enten generalist eller specialist. På landet er der mindre kunder, hvilket kræver at de butikker, der vil overleve skal have et bredt udvalg af produkter. I storbyen er der derimod mange kunder, hvilket gør det nødvendigt at være en specialbutik for at kunne konkurrere med de store spillere på markedet.

Princippet for at mere konkurrence bør føre til mere fokus, er det samme i alle brancher. Jo større marked du er i, og jo flere konkurrenter du har, desto større er behovet for at være specialist indenfor dit område. 

På den anden side gælder selvfølgelig, at du skal være generalist, hvis du er i et lille marked, da det mere er mængden af mulige kunder end antallet af konkurrenter, der begrænser din succes.

3 ting du kan gøre i dag

  • Tænk over din egen baggrund, og om du egner dig mest som specialist eller generalist
  • Overvej om vejen frem er ekstern specialist og indre generalist
  • Undersøg om der er et nichemarked for din specialiserede viden