Branding model med Kapferer’s identitetprisme, der samler trådene af virksomhedens identitet, til et samlet og stærkt brand.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er en branding model?

Formålet med en branding model er at forstå de forskellige elementer i virksomhedens brand identitet, og sammenhængen imellem disse. Gennem arbejdet med en branding model opbygger virksomheden et stærkt brand, hvilket hjælper virksomheden med at kommunikere klart, så brand’et kan huskes og genkendes af målgruppen.

Et eksempel på en branding model er Kapferer’s identitetsprisme, udviklet af Jean-Nöel Kapferer i 1996. Kapferer opdeler brandidentiten i de seks nøgleelementer; fysik, personlighed, kultur, forhold, selvopfattelse og reflektion, der er arrangeret i en prismeform. Elementerne er samtidigt placeret i prismen, ud fra deres indbyrdes relation i forholdet afsender vs. modtager, og internt vs. eksternt.

Kapferer's identitetsprisme

De 6 elementer i Kapferer’s identitetsprisme

Kapferer’s branding model har seks nøgleelementer; fysik, personlighed, kultur, forhold, selvopfattelse og reflektion, som vi gennemgår enkeltvis nedenfor.

Fysik

Det første element er brand’ets fysik, hvilket omhandler de visuelle egenskaber i virksomhedens brand. Den fysiske del af virksomhedens brand er de håndgribelige dele såsom logo, farver, forme og andre dele af den visuelle identitet. Brand’ets fysik kan dog også være kundens associationer, f.eks. Apple’s fokus på minimalisme eller Volvo’s ry for sikkerhed.

Personlighed

Det andet element er brand’ets personlighed, hvilket indeholder de menneskelige karaktertræk, man tildeler brand’et. Disse karaktertræk kommer ofte til udtryk i det sprog virksomheden kommunikerer gennem – både sprogligt og visuelt. Brandarketyper er et super redskab til at arbejde med din virksomheds personlighed.

Kultur

Det tredje element er brand’ets kultur, hvilket udspringer fra virksomhedens værdier og principper for, hvordan man gør tingene på den rigtige måde. F.eks. er Toyata gennemsyret af sit Toyota Production System, der giver alle ansatte et framework for arbejdet i virksomheden.

Forhold

Det fjerde element er brand’ets forhold, handler om forholdet mellem virksomhedens brand og kunderne. Kort sagt er kundeforholdet et spørgsmål om, hvad kunden forventer af virksomheden, udover selve produkter og services. Kundeforholdet mellem virksomheden og kunden, kan være alt fra “selvhjælp” til personlig assistance, alt efter forretningsmodellen og kundens forventning.

Selvopfattelse

Det femte element er kundernes selvopfattelse, som kan sammenlignes med et spejl, der viser hvordan kunden opfatter dem selv, gennem virksomhedens brand. Selvopfattelse handler i høj grad om hvordan virksomhedens brand støtter kundens mål og andres opfattelse af dem. F.eks. har et Rolex ur ikke længere nogen funktionel funktion, men sælges udelukkende på den sociale anerkendelse uret giver køberen.

Refleksion

Det sjette element er brand’ets reflektion, hvilket hænger sammen med kundernes selvopfattelse. Hvor selvopfattelse er kundernes opfattelse af dem selv, er reflektion måden, hvorpå virksomheden opfatter sine kunder. Virksomheder udvikler ofte en kundepersona omkring netop denne reflektion af drømmekunden.

Download Branding for begyndere materiale her

Kontorfællesskab i København? Skal du starte som selvstændig/iværksætter, og er du på udkig efter et kontorfællesskab – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.

Sammenhæng i din branding

Gennem brugen af en branding model, bliver din virksomhed tvunget til at tænke over alle elementer af virksomhedens identitet.

På den lodrette akse er forskellen mellem virksomhedens opfattelse af brand’et, i form af fysik og personlighed, og kundens opfattelse af brand’et i form af selvopfattelse og reflektion. På en vandrette akse finder vi de interne elementer (personlighed, kultur og selvopfattelse) på den ene side, og de eksterne elementer (fysik, forhold og refleksion).

Det er selvfølgelig essentielt at der er et match på begge disse to akser, så virksomheden sikrer en stærk sammenhæng mellem både virksomhed/kunde og virksomheden indre/ydre kommunikation. Identitetprismen samler altså trådene af virksomhedens identitet, til et samlet og stærkt brand.

3 ting du kan gøre i dag

  • Udfyld de seks elementer i brand identitetsprismen
  • Sørg for at skabe et match mellem afsenderens og modtagerens opfattelse af brand’et
  • Husk at sikre sammenhængen mellem de interne og eksterne elementer