Branding Model Canvas er et værktøj til at få overblik over, og feedback på, din virksomheds branding gennem ni byggesten, og deres relation.

Hvad er Branding Model Canvas?

Branding Model Canvas er ligesom Business Model Canvas opdelt i ni byggesten, der påvirker hinanden indbyrdes. Formålet med modellen er at “bygge et brand”, hvor de interne elementer i virksomheden hænger sammen med de eksterne elementer overfor kunderne.

Værktøjet kan både bruges til at udvikle et helt nyt brand, eller give overblik over din eksisterende branding. Branding Model Canvas er en del af en brandingmodel, der ligesom en forretningsmodel, har en række principper i opbygningen.

Det drejer sig blandt andet om at venstre side foregår inde i virksomhedens, mens højre side foregår ude blandt kunderne – og det er derfor essentielt at de to sider hænger sammen på kryds og tværs.

De ni byggesten kort fortalt:

 • Formål er virksomhedens mål, udover at tjene penge
 • Baggrund er en samling af virksomhedens historie, passion og troværdighed
 • Kompetencer er alle de områder, hvor virksomheden kan hjælpe kunden
 • Økosystem er dem virksomheden samarbejder med før, under og efter
 • Metode er den måde virksomheden arbejder på
 • Produkt er selve det, som virksomheden sælger til kunden
 • Specialisering er virksomhedens valgte kerneydelse
 • Målgruppe er en beskrivelse af modtageren for virksomhedens branding
 • Fortælling er en forklaring af virksomheden i en enkelt sætning
Branding Model Canvas

Eksempel på brug af modellen

På trods af sin praktiske tilgang kan brandingmodellen hurtigt blive meget abstrakt, og derfor tager vi udgangspunkt i en case, om en fiktiv kaffe virksomhed Kaffea, der sælger koldbrygget kaffe.

De 9 byggesten

Branding Model Canvas er opbygget af ni forskellige byggesten, der gennemgås nedenfor.

Formål

Formålet er virksomhedens mål udover at tjene penge. Formålet kommer fra virksomhedens sjæl, og bygger på virksomhedens værdier, vision og mission. Det kræver dog, at du skærer ind til benet, og begrænser denne byggesten til et formål på 10-15 ord – hvilket er super svært, men nødvendigt.

Eksempel: Kaffea’s formål er at være “lokal i det globale, og global i det lokale”, for at sikre en sameksistens, hvor de forskellige dele påvirker hinanden positivt.

Baggrund

Baggrund er en samling af virksomhedens historie, erfaring og troværdighed. Denne byggesten handler altså om, hvorfor du og din virksomhed er i netop din branche, og gør hvad I gør.

Eksempel: Kaffea er sat i verden af to backpackere, der under en rejse i Sydamerika fik et indblik i kaffeproduktionen, og menneskene bag. Stifterne er kaffeelskere med stor erfaring i hjemmebrygning af kaffe.

Kontorfællesskab i København? Skal du starte som selvstændig/iværksætter, og er du på udkig efter et kontorfællesskab – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.

Kompetencer

Kompetencer er alle de områder, hvor virksomheden kan hjælpe kunden. I denne byggesten undersøger vi altså virksomhedens faglighed, certificering og andre ting, der øger trygheden til virksomheden.

Eksempel: Stifterne af Kaffea er uddannede barrista’er med stor viden om kaffe, og har gennem deres rejser fået et unikt indblik i kaffebøndernes hverdag.

Økosystem

Økosystem er de partnere, som virksomheden samarbejder med før, under og efter levering af “produktet” til kunden. Man kan derfor sammenligne det med en fødekæde, som du og dine samarbejdspartnere begge får fordel af – det er altså virksomhedens venner i, og udenfor, branchen.

Eksempel: Kaffea arbejder ud fra en tredobbelt bundlinje, hvor der er fokus på både profit, planeten og personerne. Man kan altså sige at økosystemet bag indeholder alle partnere fra kaffebønner til kaffebønder.

Metode

Metode er den måde virksomheden arbejder på. Alle virksomheder har en bestemt måde at gøre tingene på, som de mener er den rigtige. Denne byggesten handler dog om at kommunikere virksomhedens metode til målgruppen, så de også kan se fordelen.

Eksempel: Kaffea brygger koldbrygget kaffe, da det giver en naturlig sødme, lang holdbarhed, lettilgængelig og forfriskende drik.

Produkt

Produkt er selve det, som virksomheden sælger til kunden. I dette tilfælde er der ikke forskel om det er et produkt og en service, da vi skal skære ind til benet og finde en “forudsigelig enhed af værdi”.

 • Forudsigelig: Kunden vil være sikker på at produktet kan løse deres udfordring
 • Enhed: Kunden vil kende omfanget af produktet, hvad enten det er i antal, timer eller andet
 • Værdi: Kunden kunne sammenligne produktet med andre, og vurdere om det er investeringen værd

Eksempel: Kaffeas produkt er koldbrygget kaffe i 1 liters’ mælkekarton, lige til at stille i køleskabet.

Specialisering

Specialisering er virksomhedens valg af fokus – jo mere konkurrence, jo større behov for fokus. Princippet er det samme i alle brancher, og de fleste virksomheder har derfor et behov for at være specialist. Det kræver at virksomheden vælger at fokusere indenfor et bestemt område – og fravælger andre områder, hvor man også har kompetencer.

Eksempel: Kaffea er specialiseret i koldbrygget kaffe til private forbrugere.

Målgruppe

Målgruppe er en beskrivelse af modtageren for virksomhedens branding, f.eks. igennem en persona. Denne byggesten bør dog ikke indholde alt du ved om kunden, men derimod de områder, hvor de passer på virksomhedens nicheområde. Du kan zoome ind på Målgruppe byggestenen gennem højre side af Brand Position Canvas.

Eksempel: Kaffea’s målgruppe er private travle personer, der vil have et alternativ til almindelig varm kaffe, og den usunde iskaffe.

Fortælling

Fortælling er en forklaring af virksomheden i en enkelt sætning. Fortælling er en super kort forklaring af virksomheden på under 30 sekunder, f.eks. gennem en Kernefortælling. Du kan zoome ind på Fortælling byggestenen gennem venstre side af Brand Position Canvas, og bruge nedenstående Ad-lib skabelon:

Ad-lib betyder at levere spontant, og er i denne forbindelse en lille skabelon til at opbygge virksomhedens fortælling – ved at samle informationen fra forskellige byggesten i en sætning:

[virksomhedsnavn] hjælper
[målgruppe] gennem
[produkt], med
[metode] for at
[formål]

Eksempel: Kaffea hjælper travle kaffeelskere gennem koldbrygget kaffe til køleskabet, der understøtter både kaffebønner og kaffebønder.

Dette blogindlæg er en del af guiden omkring brandingmodel:
1. Hvad er en brandingmodel?
2. Branding Model Canvas
3. Brand Position Canvas
4. Branding Model Environment
5. Branding Model Innovation