Visuel identitet og branding? Læs om forskellen, og sammenhængen, mellem virksomhedens navn, logo, visuel identitet og branding.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Hvad er logo, visuel identitet og branding?

Ordene logo, visuel identitet og branding skaber en del forvirring, da de ofte bruges på kryds og tværs for at beskrive dele af, eller helheden, af virksomhedens brand. Denne udfordring i formulering stammer fra ordet brand, der i princippet blot er den mavefornemmelse folk sidder tilbage med, når interaktionen med virksomheden er ovre.

Netop fordi at virksomhedens brand er gemt inde i målgruppens mavefornemmelse, og er forskellig fra person til person, betyder det at der opstår udfordringer, når de forskellige abstrakte elementer skal beskrives. Men helt overordnet kan vi opdele dem i navn, logo, identitet og brand.

  • Virksomhedens navn bruges til at identificere og udpege virksomheden i mængden
  • Virksomhedens logo er ansigtet udadtil, reduceret til et mærke, der kan genkendes
  • Virksomhedens identitet er et system for brugen af farver, typografi, grafik og lignende
  • Virksomhedens brand er den følelse målgruppen sidder tilbage med efter interaktionen
Navn, logo, visuel identitet og branding

De forskellige dele kan sammenlignes med ringe i vandet der påvirker hinanden. Inderst inde er virksomhedens navn, der påvirker udformningen af logoet, som igen påvirker den visuelle identitet, der sidst påvirker målgruppens opfattelse af virksomhedens brand. Derfor udvikler virksomheder også ofte navn, logo, visuel identitet og branding i denne rækkefølge.

Forskellen mellem logo og visuel identitet

Virksomhedens logo er en del af virksomhedens identitet. Du kan altså ikke have en visuel identitet uden et logo, og i princippet heller ikke et logo uden en visuel identitet.

Grunden til at logo og visuel identitet hænger uløseligt sammen, er at den visuelle identitet tager udgangspunkt i logoets valg af farver og typografi. Jeg kan godt designe et logo uden at præsentere det som en del af en visuel identitet, men jeg har altså allerede påbegyndt den visuelle identitet ved at designe logoet.

En visuel identitet er dog mere end et logo, da det er et samlet system for, hvordan virksomhedens identitet kommer til udtryk visuelt. Det betyder at den visuelle identitet udover logo, farver og typografi også indeholder grafiske elementer, ikoner, illustrationer og billedstil.

Eksempel på logo og visuel identitet

Nedenstående er et visuelt overblik over den fiktive kaffevirksomhed Kaffea, som præsenterer henholdsvis virksomhedens logo, typografi, farver, navn, sociale medier ikoner, grafiske elementer og indpakning.

Kaffea case eksempel

Forskellen mellem visuel identitet og branding

Virksomhedens visuelle identitet er et visuelt ydre udtryk for virksomhedens indre identitet. Branding er derimod arbejdet med at placere virksomheden på markedet, adskilt fra konkurrenterne.

Branding handler om at finde det særlige ved virksomheden, så man kan adskille sig fra konkurrenterne og optage en særlig plads i målgruppens bevidsthed. En af virkemidlerne til dette er at adskille sig visuelt, hvor den visuelle identitet naturligt vil spille en stor rolle.

Målet for den visuelle identitet er altså at vise virksomhedens indre værdier, personlighed og sjæl gennem ydre visuelle virkemidler. Man kan derfor sige, at den visuelle identitet primært koncentrerer sig om virksomheden selv, mens branding i højere grad tager højde for konkurrenterne og resten af markedet.

Kontorfællesskab i København? Skal du starte som selvstændig/iværksætter, og er du på udkig efter et kontorfællesskab – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.

Forskellen mellem logo og branding

Virksomhedens logo er en måde for målgruppen at identificere og genkende virksomheden på. Branding er arbejdet med at udforme logoet, så det passer til den ønskede placering i markedet, og kommunikerer virksomhedens særpræg. Virksomhedens logo bliver dermed påvirket af virksomhedens branding.

Branding er virksomhedens arbejde med at påvirke målgruppens opfattelse af virksomhedens – altså virksomhedens brand. Man kan derfor godt sige at det er branding, når man designer virksomhedens logo, men et logo er i sidste ende ikke det samme som et brand.

Desværre er arbejdet med virksomhedens navn, logo, visuel identitet og branding ikke en lineær process, da der er en masse overlap mellem de forskellige dele. Det kan derfor være fristende blot at designe de synlige dele som navn, logo og visuel identitet, men det vil blot ende med en flot poleret facade, uden substans, hvis ikke der er tanker omkring virksomheden branding bagved.

3 ting du kan gøre i dag

  • Start med virksomhedens navn og et udkast til et logo
  • Opbyg den fulde visuelle identitet ud fra logoets farver og typografi
  • Tænk over din branding, og genbesøg de visuelle elementer

Download Branding for begyndere materiale her

Kontorfællesskab i København? Skal du starte som selvstændig/iværksætter, og er du på udkig efter et kontorfællesskab – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.