Marketing model med de fire trin Kend, Find, Mød og Ram kunden, der er en ultra simpel marketing model uden fagtermer og forkortelser.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

  • Marketing model
  • Kend kunden
  • Find kunden
  • Mød kunden
  • Ram kunden

Marketing model

Hvad er en marketing model

En marketing model er et værktøj til at arbejde struktureret med virksomhedens marketing, indenfor for de typiske rammer i marketing. En marketing model er dog et teoretisk forsøg på at simplificere den virkelige verden, så alle modeller har sine naturlige begrænsninger.

På trods af dette kan en marketing model, ligesom alle modeller, være en stor hjælp til at opnå klarhed og et fælles sprog i dit team. Der findes utallige marketing modeller, alle med hver sine formål, styrker og svagheder, hvor en lang række er samlet på marketingteorier.dk.

En simpel marketing model

En marketing model er dog desværre ofte fyldt med fagtermer og forkortelser. Derfor har jeg med succes brugt en marketing model med mine kunder, der er ultra simpel på overfladen, men kan indeholde alle de nødvendige teorier efter behov.

Min marketing model hedder, i mangel på et bedre navn, “Kend, Find, Mød og Ram Kunden”, og indeholder netop disse fire trin. Nedenfor er et kort overblik over, hvad de forskellige trin kan indeholde – men du kan i princippet vælge andre værktøjer til at finde frem til information i hvert trin.

Kend kunden
Kundens opgaver
Kundens gevinster
Kundens smerter
Find kunden
Kundens persona
Kundens adfærd
Kundens købsroller
Mød kunden
Marketingkanaler
Kontaktpunkter
Kundens købsrejse
Ram kunden
Kundens miljø
Støj fra konkurrenter
Budskab til kunden

Kend kunden

Kend kunden handler om at kende og forstå kundens situation. I stedet for at fokusere på virksomhedens produkt eller service dykker vi ned, hvordan de dækker kundens behov. Typiske værktøjer i dette trin er Jobs to be Done og Value Proposition Canvas.

Begge modeller undersøger den bagvedliggende motivation for et køb, ved at fokusere på de opgaver kunden skal løse, og de funktionelle, følelsesmæssige og sociale dimensioner der driver beslutningen.

Find kunden

Find kunden handler om at omsætte kendskabet til kundens behov, til en kundeprofil, så virksomheden kan sætte ansigt på en typisk kunde. En kundepersona er her et naturligt valg, hvor man definerer de demografiske (hårde fakta) og psykografiske (bløde værdier) data, samt kundens adfærd og købsroller.

En kundepersona opstiller altså den ideelle kunde, der danner grundlag for beslutningerne omkring virksomhedens marketing – hvor virksomheden kan tale til en “rigtig” person, fremfor en samlet målgruppe.

Mød kunden

Mød kunden handler om at vælge de marketingkanaler, hvor man vil i kontakt med kunden. Alle virksomheder har en lang række kontaktpunkter, hvor kunden “møder virksomheden”. Ligeledes findes en masse indgange til virksomheden, og man kan aldrig være sikker på, hvor kundens købsrejse starter.

PESO modellen er her et godt værktøj til at give et overblik over virksomhedens marketing, og skabe sammenhæng mellem både de både betalte, fortjente, delte og egne marketingkanaler.

Ram kunden

Ram kunden handler om at opbygge et budskab, der tager udgangspunkt i læring fra de tidligere trin – men også anerkender kundens miljø. Kommunikation er nemlig ikke blot afsender, budskab og målgruppe, men påvirkes også af de medie, der benyttes, hvor der er en masse støj fra konkurrenterne og mediet generelt.

Selve budskabet tager udgangspunkt i indsigten i kundens opgaver, gevinster og smerter fra tidligere, og opbygges gennem EFU-modellen, hvor der er fokus på Udbytte, Fordele og Egenskaber i nævnte rækkefølge.

3 ting du kan gøre i dag

  • Udfyld de fire trin gennem de anbefalede værktøjer
  • Brug gerne andre værktøjer til at finde mere information
  • Husk at fokusere på kunden fremfor virksomhedens produkt/service