Beskytteren brandarketype er for virksomheden, der hjælper de svage og egner sig derfor særligt til non-profit, sundhed og uddannelse.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

  • Hvem er Beskytteren?
  • Eksempler på Beskytteren i branding
  • 12 brandarketyper
Beskytteren brandarketype

Hvem er Beskytteren?

Beskytteren brandarketype er en del af gruppen de stabile, der vil hjælpe andre gennem en struktureret verden. Beskytteren ønsker at servicere andre gennem uselviske handlinger. Beskytter brands hjælper personer i nød, og har uovertruffen personlig kundeservice.

Ønsker: at servicere
Citat: “elsk din næste, som dig selv”
Sprog: uselvisk, varmt og beroligende
Motivation: hjælpe, taknemmelighed og anerkendelse
Frygt: uhjælpelig, forsømme og at være selvisk
Brancher: sundhed, non-profit og uddannelse
Eksempler: Unicef, Volvo og Tryg Forsikring

Beskyttende brands indtager en moderrolle og beskytter kunderne, sine børn. For kunderne handler det dog i høj grad også om at hjælpe andre, og beskyttende brands er derfor et naturligt valg til en non-profit organisation, eller andre organisationer, hvor det ikke er profit, der er det eneste mål.

Beskyttende brands udvikler sig i tre niveauer:

  1. På første niveau sørger en beskytter for at hjælpe og beskytte dem, der er afhængige af dem
  2. På andet niveau balancerer en beskytter både sine egne og andres behov
  3. På tredje niveau har en beskytter et liv opbygget omkring altruisme, der modsatte af egoisme

Eksempler på Beskytteren i branding

De klassiske beskytterbrands i brancher som sundhed og uddannelse, har i de seneste år fået selskab af brands indenfor næsten alle brancher, da internettet har gjort det muligt at opbygge brands omkring et formål. Beskytter brands er dog ikke noget nyt, og Volvo har f.eks. vist at et fokus på sikkerhed kan være vejen frem i bilbranchen.

Beskytteren brandarketype eksempel

Beskytteren brandarketype kan være et match for din virksomhed hvis:

  • Virksomhedens exceptionelle kundeservice giver en konkurrencemæssig fordel
  • Virksomheden har fokus på uselvisk service, indenfor f.eks. uddannelse, familier eller helbred
  • Virksomheden er non-profit eller hjælper andre med at varetage sig selv

12 brandarketyper

Brandarketyper er skabt ud fra Carl Gustav Jung’s 12 klassiske arketyper, der giver menneskelige egenskaber, følelser og tanker, til en virksomhed. Mange brancher er domineret af en brandarketype, og det er derfor vigtigt at adskille dig fra konkurrenterne, ved at kombinere din primære brandarketype (ca. 80%) med en sekundær brandarketype (ca. 20%).